Κάνε μια προσευχή για όλους που δεν μπορούν να βρίσκονται στο σπίτι τους τα Χριστούγεννα και είναι στο «κρύο» δωμάτιο του νοσοκομείου

Κάνε μια προσευχή για όλους που δεν μπορούν να βρίσκονται στο σπίτι τους τα Χριστούγεννα και είναι στο «κρύο» δωμάτιο

Περισσότερα