Προσευχη Για Τον Καρκινο, Τα Ψυχολογικα Και Την Επιληψια

Προσευχη Για Τον Καρκινο, Τα Ψυχολογικα Και Την Επιληψια

Δεόμεθά σου μήτηρ, κόρη παρθένε αγνή, πόθον μας να εκπληρώσεις, την χάριν να μας δώσεις, Κυρία μου σεμνή.

Παράκληση σου κάνουμε και σε παρακαλούμε, Υγεία σου φωνάζουμε, υγεία σου ζητούμε.

Προσπίπτω ως ταλαίπωρος, ζητώ το έλεός σου, όπως γεννείς μεσίτρια, αγνή προς τον Υιόν σου.

Ίνα ιδείς την θλίψη μας, ακούσεις την φωνή μας

Και επιχύσεις βάλσαμον ελέους στην ψυχή μας.

Καρκίνον, ψυχολογικά και την επιληψία, βάλε συ το χεράκι σου, Ελεούσα Παναγία.

Κοντά σου τρέχουν οι πιστοί και σε παρακαλούνε, ήμαρτον σου φωνάζουνε συγχώρηση ζητούνε.

Γιατί ελύθη πειρασμός από την φυλακήν του με πείσμα μας παρακινεί να γίνουμε δικοί του.

Γι’ αυτό απόψε Παναγία μου, που σε παρακαλούμε το θαύμα σου Ελεούσα μου, την χάριν σου να δούμε.

Χάρισε Παναγία μου εις τους τυφλούς το φως τους, δώσε τους τα ματάκια τους και πάρ’ τους στο πλευρό σου.

Δε σου ζητούμε πλούτη εμείς, δόξες και μεγαλεία,στον κόσμο δώσε φώτιση, υγεία και ευλογίαν.

Από το δρόμο τον κακό πάντοτε να μας βγάζεις και με τη Θείαν Σκέπη σου, εσύ να μας σκεπάζεις.

Αμήν

Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ των ασθενών αδελφών ημών.