Εσύ σταυρώνεις το φαγητό σου;

Εσύ σταυρώνεις το φαγητό σου;

Πολλοί χριστιανοί ξεχνούν να κάνουν το σταυρό τους ή έστω μια γρήγορη εσωτερική προσευχή πριν φάνε κάτι.
Ορμούν στο φαγητό δευτερόλεπτα μετά το σερβίρισμα ή ακόμη χειρότερα έχουν ήδη χορτάσει από τσιμπολογήματα την ώρα του μαγειρέματος.

Τι όμορφο να ευχαριστεί και να ευγνωμονεί κανείς τον Θεό για το φαγητό το οποίο στερούνται εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη αλλά και χιλιάδες Έλληνες…

Η προσευχή στα γεύματα έχει και μια πρακτική διάσταση. Μας προστατεύει από απρόοπτα όπως πνιγμό και δηλητηρίαση. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Γεώργιο όταν του έδωσαν να πιει το δηλητήριο. Μόλις το σταύρωσε με κινήσεις του κεφαλιού του, αφού του είχαν δέσει τα χέρια, το ήπιε και δεν έπαθε τίποτα, ενώ μόλις δοκίμασαν οι κατασκευαστές του, πέθαναν επί τόπου.

Επίσης, προσευχή κάνουμε και μετά το γεύμα ευχαριστώντας τον Θεό κι Εκείνος με τη σειρά Του ευλογεί τα περισσεύματα και φροντίζει ώστε να μη στερηθούμε ποτέ την επίγεια τροφή.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

Μπορείς και μυστικά να προσευχηθείς αν είσαι εκτός σπιτιού και ντρέπεσαι. Κι ένα Ευχαριστώ Θεέ μου είναι αρκετό. Ακόμη και για μια σοκολάτα…

Προσευχή προ του φαγητού

Πάτερ ημών ό έν τοίς ούρανοίς, άγιασθήτω τό όνομά σου ελθέτω ή βασιλεία σου γενηθήτω τό θέλημά σου ώς έν ουρανώ και έπί τής γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ήμίν σήμερον, και άφες ημίν τά οφειλήματα ήμών ώς και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών και μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, άλλα ρύσαι ήμάς άπό του πονηρού.

Ότι σου εστίν ή βασιλεία και ή δύναμις και ή δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,νυν και άει και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Χριστέ ό Θεός, ευλόγησον τήν βρώσιν και τήν πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει πάντοτε, νυν και αεί καί εις τού αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Προσευχή μετά το φαγητό

Εύχαριστούμεν σοι, Χριστέ ό Θεός, ότι ενέπλησας ή μας των επιγείων σου αγαθών. Μή στερήσης ημάς και τής επουρανίου σου βασιλείας. Άλλ’ ώς έν μέσω τών μαθητών σου παρεγένου, Σωτήρ, τήν ειρήνην διδούς αύτοίς, έλθέ και μεθ’ ημών και σώσον ημάς. Αμήν