Έτσι κρατούν καθαρές τις θάλασσσες στην Αυστραλία. Το απλό και φθηνό κόλπο που σταματάει τα σκουπίδια πριν πέσουν στο νερό

Έτσι κρατούν καθαρές τις θάλασσσες στην Αυστραλία. Το απλό και φθηνό κόλπο που σταματάει τα σκουπίδια πριν πέσουν στο νερό

Περισσότερα