Άση Μπήλιου: Ποιες είναι οι τυχερές ημερομηνίες του 2020 για το κάθε ζώδιο

Άση Μπήλιου: Ποιες είναι οι τυχερές ημερομηνίες του 2020 για το κάθε ζώδιο

Αση Μπήλιου: Η γνωστή αστρολόγος εξήγησε τις πλανητικές επιρροές που θα δεχτούν τα ζώδια το 2020 αναλύοντας τις μέρες που η τύχη θα είναι με το μέρος τους.

Αση Μπήλιου: Ποιες είναι οι τυχερές ημερομηνίες;
Ιανουάριος
23/01

27/01

29/01

Φεβρουάριος
01/02

02/02

03/02

04/02

Μάρτιος
13/03

20/03

27/03

28/03

29/03

Απρίλιος
03/04

08/04

11/04

26/04

Μάιος
02/05

03/05

05/05

11/05

Ιούνιος
20/06

Ιούλιος
15/07

21/07

29/07

Αύγουστος
04/08

08/08

13/08

18/08

27/08

28/08

29/08

Σεπτέμβριος
07/09

09/09

Οκτώβριος
19/10

Νοέμβριος
14/11

15/11

28/11

Δεκέμβριος
04/12

05/12

14/12

18/12