Ανέκδοτο: Μια μεγάλη εταιρεία στατιστικής έρευνας…

Ανέκδοτο: Μια μεγάλη εταιρεία στατιστικής έρευνας…

Μια μεγάλη εταιρεία στατιστικής έρευνας, έκανε μια έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο για να απαντηθεί «ποια είναι η άποψη για την έλλειψη τροφής στον υπόλοιπο κόσμο.»

Η έρευνα αυτή έγινε σε πολλές χώρες απ’ όλες τις ηπείρους αλλά δυστυχώς είχε πλήρη αποτυχία για τους εξής λόγους:

Στην Αφρική, ο κόσμος δεν ήξερε τι πάει να πει «τροφή».

Οι Ευρωπαίοι δεν ήξεραν τι θα πει «έλλειψη».

Οι Άραβες δεν ήξεραν τι σημαίνει «άποψη».

Και οι Αμερικάνοι δεν ήξεραν ποιος είναι ο «υπόλοιπος κόσμος»!!!