Ὁ πόλεμος που ἄναψε ὁ Χριστός!!!«Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλά μάχαιραν»!!!Δέν φτάνει ὅμως νά πολεμάει κανείς, ἀλλά πρέπει νά πολεμάει σωστά!!!!

Σταχυολόγηση καί διασκευή κειμένου ἀπό τά “Πνευματικά Γυμνάσματα” τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Συλλογίσου, ἀγαπητέ, τό νοητό πόλεμο, πού ἦρθε

Read more